Strafvollzug / Strafvollstreckung / Maßregelvollzug

Gem. § 2 StVollzG soll der Gefangene im Vollzug der Freiheitsstrafe fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Hierbei wird die richterlich angeordnete Freiheitsstrafe vollstreckt. Die Ausgestaltung des Vollzugs ist in den Strafvollzugsgesetzen festgelegt, seit der Föderalismusreform haben die Länder ihre eigenen Strafvollzugsgesetze zu den Einzelheiten der Ausgestaltung entworfen. Die verfahrensrechtlichen Regelungen sind jedoch im StVollzG verblieben. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird von der Vollstreckungsbehörde, der Staatsanwaltschaft, überwacht. Über eine mögliche Strafaussetzung zur Bewährung (§§ 57, 57a StGB) entscheidet die Strafvollstreckungskammer. Die inhaltliche Ausgestaltung des Strafvollzuges hingegen wird durch die Strafanstalten wahrgenommen. Oberstes Vollzugsziel ist die sogenannte Resozialisierung der Straftäter, d.h. die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Der Gefangene hat aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art.1 Abs.1 GG einen grundrechtlichen Anspruch auf Resozialisierung (BVerGE 98, 169), dem die sozialstaatliche Verpflichtung der Vollzugsbehörden entspricht, die zur Erreichung des Vollzugsziels erforderlichen personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung zu stellen (§ 2 StVollzG, Rn.9, Feest: StVollzG, 6. Auflage 2012).

Börtön / Büntetések végrehajtása / intézkedések végrehajtása

A StVollzG 2. §-a szerint a fogvatartottnak képesnek kell lennie arra, hogy a jövőben bűncselekmény nélkül, társadalmilag felelős módon éljen (végrehajtási cél). A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása arra is szolgál, hogy megvédje a nyilvánosságot a további bűncselekményektől. Ebben az esetben a bíróság által elrendelt szabadságvesztés-büntetést hajtják végre. A börtönrendszer szerkezetét a büntetés-végrehajtási törvények határozzák meg, és a föderalizmus reformja óta a tartományok saját büntetőtörvényeket dolgoztak ki azok részleteiről. Az eljárási rendelkezések azonban a StVollzG-ben maradtak. A szabadságvesztés-büntetés végrehajtását a végrehajtó hatóság, az ügyészség felügyeli. A próbaidőre szóló büntetés esetleges felfüggesztéséről (StGB 57. §, 57a. §) a büntetés-végrehajtási tanács dönt. A büntetés-végrehajtási rendszer tartalmát viszont a börtönök végzik. A végrehajtás elsődleges célja az elkövetők ún. reszocializációja, azaz társadalomba való visszailleszkedése. Az Alaptörvény 1. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 2. cikkének (1) bekezdése értelmében a fogvatartottnak alapvető joga van a reszocializációhoz (BVerGE 98, 169), amely megfelel a végrehajtó hatóságok jóléti állam általi kötelezettségének, hogy biztosítsák a végrehajtási cél eléréséhez szükséges emberi és anyagi erőforrásokat (StVollzG 2. §, 9. bekezdés, Feest: StVollzG, 2012. évi 6. kiadás).